Kursus starter den 14.11.2022
VÆLG DATO
Pladser:
11 ledige
Slutdato:
18/11/2022
AMU-nr:
147401248224135446
Varighed:
5 dage
Tid:
08.00-15.25
Adresse:
TEC Frederiksberg, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg
Samlet pris
Pr. person:
640,00 DDK
For ledige*:
3.783,50 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Britta W. Ritter

38177057 amukursus@tec.dk

Indhold

Du lærer at montere og idriftsætte komponenter i et procesanlæg, hvor der anvendes forskellige reguleringsprincipper, som fx feedback-, feedforward-, kaskade- eller forholdsregulering. Du lærer endvidere at foretage kontrol/kalibrering af måleudstyr, samt fejlfinde og reparere til modulniveau på procesanlæg. Du lærer hvordan du overholder sikkerhedsregler, ved indgriben i en automatisk proces.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatiktekniker, industriteknikere, personvognsmekanikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i en virksomheds drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som i den forbindelse skal kunne foretage indkøring og indregulering samt justeringer på automatiske procesanlæg.

Mål

Deltageren kan foretage montage af og idriftsætte automationskomponenter, der indgår i et procesanlæg. Endvidere kan deltageren fejlfinde på og optimere procesanlægget.Deltageren kan: - montere og idriftsætte de enkelte komponenter, der indgår i et procesanlæg, hvor der anvendes forskellige reguleringsprincipper, som fx feedback-, feedforward-, kaskade- eller forholdsregulering, og kan herunder foretage kontrol/kalibrering ved hjælp af transportabelt måle/kalibreringsudstyr.- udføre fejlfinding og reparation til modulniveau på de nævnte procesanlæg, herunder vurdere processens stabilitet samt foretage optimering af PID regulatorens parametre.- overholde gældende sikkerhedsregler ved indgriben i en automatisk proces.- udvælge og tilslutte procesmåleudstyr, fx kalibrator, multimeter, logger og registrerende udstyr, herunder vurdere måleresultaterne. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- signalveje for målinger, herunder EMC, spændingsfald og impedans- procesanlæggets procesegenskaber, herunder processens regulerbarhed, samt valg af principper fx feedback, feedforward, kaskade eller forhold- beregninger i forbindelse med procesanlæg, herunder kunne beregne tidskonstanter- valg af reguleringsprincip
Fag til kurset

Procesanlæg, fejlfinding og optimering af proces

Skolefagkode
41354
Varighed
5 dage
Timer pr. dag
7,4
TIL TOPPEN