Kursus starter den 05.09.2022
VÆLG DATO
Pladser:
5 ledige
Slutdato:
09/09/2022
AMU-nr:
147401248224941735
Varighed:
5 dage
Tid:
08:00-15:24
Adresse:
TEC Frederiksberg, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg
Samlet pris
Pr. person:
640,00 DDK
For ledige*:
3.783,50 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Britta W. Ritter

38177057 amukursus@tec.dk

Indhold

På uddannelsen lærer du at opbygge og afprøve pneumatiske styringer Du monterer og afprøver pneumatiske komponenter. Du udfører metodisk fejlfinding på anlæg, der indeholder pneumatiske komponenter, samt de tilhørende elektriske og pneumatiske styringer.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med pneumatiske styringer.

Mål

Deltageren kan opbygge og afprøve pneumatiske styringer, deltageren kan endvidere udføre fejlfinding på automatiske anlæg, der indeholder pneumatiske komponenter, samt de tilhørende elektriske og pneumatiske styringer.Det betyder at deltageren:- udvælger komponenter for pneumatiske styringer, opbygger og afprøver pneumatiske styringer, hvor der anvendes luftbehandlingsenhed, retnings-, mængderegulerings- og trykreguleringsventiler, flere cylindre med spærrende signaler og tidsfunktioner.- udfører metodisk fejlfinding på automatiske anlæg, hvor der anvendes pneumatiske komponenter, udskifter defekte moduler/komponenter- vælger måleudstyr til fejlfinding- anvender/ajourfører teknisk dokumentation efter gældende standard. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- Sikkerhed ved arbejde med trykbærende anlæg
Fag til kurset

Automatiske anlæg 1-2, pneumatik og fejlfinding

Skolefagkode
49417
Varighed
5 dage
Timer pr. dag
7,4
TIL TOPPEN