Du kan få forskellige former for støtte, hvis du har faglige udfordringer pga. af en dokumenteret diagnose eller handikap. Det kan fx være individuelle lektioner, ekstra tid til eksamener og prøver eller en fast vejleder.

Tag en snak med én af vores SPS-vejledere, så I sammen kan finde ud af dine behov og skræddersy din SPS-støtte. Det gælder om, at du får den bedst mulige støtte under din uddannelse.

Hvad er SPS?

SPS står for Specialpædagogisk støtte. SPS-støtte er til elever på gymnasiet, som fx har en diagnose, et handikap eller er ordblinde.

Sådan får du SPS-støtte

For at få specialpædagogisk støtte (SPS-støtte) skal du ved psykiske og fysiske udfordringer have en dokumenteret diagnose fra din læge/psykiater.

Hvad koster specialpædagogisk støtte?

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en offentlig ydelse. Det er H.C. Ørsted Gymnasiet, der ansøger om en bevilling hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Støttemuligheder

Der er en række forskellige muligheder for støtte, når du går på H.C. Ørsted Gymnasiet. Herunder finder du en oversigt over SPS-støttemulighederne.

Fast studievejleder

Har du psykiske udfordringer som følge af Autisme, Asperger, ADHD, ADD, OCD eller andet, får du tilknyttet en fast vejleder, som vil støtte dig igennem hele dit gymnasieforløb.

Du og din vejleder finder sammen ud af, hvilke behov du har for støtte, og din vejleder hjælper dig til konkret at få sat støtten i værk. Det kan fx være behov for ekstra tid til eksamen, faglig studiestøtte fra en HTX-lærer etc.

Du og din vejleder mødes jævnligt, og din vejleder kan hjælpe dig løbende med de udfordringer, du har - fx ift. planlægning og struktur, at indgå i sociale strukturer og gruppearbejder, problemer af personlig og social karakter og samarbejde med dine lærere, andre vejledere, psykolog, sagsbehandler osv.

Studiestøtte

Har du psykiske udfordringer, har du mulighed for at få faglig studiestøtte i et eller flere af dine fag, såsom matematik, kemi, fysik, dansk og engelsk fra en HTX-lærer. Studiestøtten bliver afholdt individuelt eller på mindre hold, og indholdet aftales løbende.

På H.C. Ørsted Gymnasiets afdeling i Lyngby tilbyder vi desuden støtte i klassen i udvalgte fag og timer til elever med psykiske vanskeligheder i form af en dobbeltlærerordning.

Støtte til hørehæmmede

Hvis du er døv, kan du få tegnsprogs- og skrivetolkning. Det er ligeledes muligt at få adgang til høretekniske hjælpemidler.

Du kan desuden modtage studiestøttetimer med fokus på opsamling på din undervisning, hvis du oplever vanskeligheder med at få alle detaljer med i hverdagen grundet hørenedsættelse.

Støtte til synshandicappede

Hvis du er blind eller svagsynet, kan du få tildelt elektroniske hjælpemidler, som kan kompensere for dit synshandicap. Du kan ligeledes få adgang til studie- og eksamensmaterialer, som er produceret i et format, der kan anvendes sammen med hjælpemidlerne.

Du kan desuden modtage sekretærhjælp og studiestøttetimer med fokus på opsamling på din undervisning, hvis du oplever vanskeligheder med at få alle detaljer med i hverdagen grundet synshandicappet.

Fysiske funktionsmidler

Har du fysiske vanskeligheder, kan du få tildelt fysiske funktionshjælpemidler – eksempelvis adgang til særlige stole og borde på skolen.

Forlænget tid til eksamen

Som SPS-elev og ordblind har du mulighed for at få forlænget tid til skriftlige eksamener og forlænget forberedelsestid til visse mundtlige eksamener.

SPS-vejledere

Ballerup
Telegrafvej 9, Lokale C2.10
Mandag til fredag

Katja Skjoldborg Hansen

Frederiksberg
Stærh Johansens Vej 7, Lokale 703
Torsdag kl. 9-14

Michel Tyedmers

Lyngby
Akademivej (bygning 451), Lokale 046
Mandag til fredag

Inger Spang Larsen

Lyngby
Akademivej (bygning 451), Lokale 062
Mandag til fredag

Anders Westergaard