default-thumbnail

Tema

Temaet ”Fremtidens bæredygtige transport” handler om en af tidens store udfordringer – omstillingen til et grønnere og mere bæredygtigt samfund.

I dag står transportsektoren for størstedelen af Danmarks CO2-udledning. I 2020 er det kun ca. 10.000 ud af en bilpark på ca. 2,7 millioner, der er elektriske. Samtidig er forurening med skadelige partikler og trængsel, især på motorvejene og i byerne, et voksende problem. Ifølge Institut for Folkesundhed dør omkring 900 danskere hvert år af udstødningen fra fossilbiler. Hvordan kan vi finde nye måder at tranportere os selv eller vores varer på, så vi samtidig mindsker CO2-udledningen fra transport og undgår trængsel i den kollektive trafik?

Nye effektive løsninger

Ny viden og teknologi spiller en afgørende rolle – som nye effektive løsninger, vi ikke havde før eller som nye måder at organisere os på, som kan ændre vores adfærd i en mere bæredygtig retning. Skal vi udnytte de sidste nye erfaringer med at arbejde hjemmefra og eksempelvis gøre mere brug af virtuel undervisning for at reducere vores transportbehov? Hvordan får vi flere til at cykle mere? Hvordan laver man en cykel, som kan bruges af mennesker med handicap?

Etiske dilemmaer

Men ny teknologi kan også skabe nye problemer og etiske dilemmaer. Vil virtuel undervisning og arbejde gøre os isolerede og ødelægge styrken ved et fællesskab? Hvor meget vil vi give køb på vores frihed for overvågning for at opnå en mere effektiv transport? Hvad betyder det, når vi overlader trafikken til robotter – selvkørende biler og droner?

Det er blot nogle af de mange vinkler og underspørgsmål, som du kan vælge at arbejde med i din besvarelsen af prisopgaven og spørgsmålet: Hvordan kan fremtidens bæredygtige transport tænkes?

Du er ikke bundet af fag, men den viden, du kan trække på fra dine fag og dine lærere, er nødvendig for at nå frem til en god løsning. Der er ingen formkrav – dit bidrag kan for eksempel have form som et essay, podcast, video eller være en produktidé.

Konkurrencebetingelser

  • I kan arbejde sammen op til tre elever. I må gerne arbejde på tværs af fag, klasser og klassetrin
  • Førstepræmien er 10.000 kr. Hvis I er flere om opgaven, deler I præmien
  • Deadline for opgaven er den 6. april. 2021
  • Opgaven bliver ikke vurderet inden for bestemte fag, men ud fra hvor godt den lever op til evalueringskriterierne
  • Du vil kunne få hjælp af skolens lærere og kan bruge skolens værksteder og laboratorier, men arbejdet skal laves ved siden af den normale undervisning
  • Alle elever på HCØ kan deltage - prisoverrækkelsen bliver til efteråret, hvor nogle deltagere allerede kan være blevet studenter

Kontakt

Christian Freund

TIL TOPPEN