Dit uddannelsesforløb

De første 3 måneder på gymnasiet består af et grundforløb, der har til hensigt at give dig et indblik i vores forskellige studieretninger og fag, sådan at du kan tage den rette beslutning, når du vælger en studieretning i oktober. Du bliver undervist i en række obligatoriske fag og i forløbene produktudvikling og naturvidenskabeligt grundforløb bliver du introduceret til tværfagligt og problemorienteret projektarbejde og den naturvidenskabelige metode, som er kendetegnede og gennemgående for hele HTX-uddannelsen. Grundforløbet afsluttes med to interne grundforløbsprøver. 

Valg af studieretning

Du starter på din studieretning i november måned efter afslutning af grundforløbet og fortsætter på studieretningen resten af din uddannelse. Dit valg af studieretning skal afspejle dine interesser og ambitioner, men du skal også være opmærksom på, at dit valg kan få betydning for dit senere valg af videreuddannelse. Dine undervisere og vejledere kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. På uddannelsesguiden www.ug.dk kan du desuden finde to redskaber, som kan hjælpe dig i dit valg, henholdsvis: Adgangskortet og Retningsviseren.

 

Læs om studieretninger og fag på HCØ her

Dine lærere

Alle lærere, ledere og vejledere på skolen står klar til at hjælpe dig med at få den bedst mulige skolestart og skolegang på H. C. Ørsted Gymnasiet. Du vil i løbet af dine gymnasieår få særligt glæde af to specifikke kontaktlærere, som vil gøre en ekstra indsats i forhold til din egen og din klasses trivsel og din faglige udvikling. Dine kontaktlærere kan spørges til råds. Det er også kontaktlærerne, som i første omgang holder dig i ørene, hvis dit fravær bliver for højt eller din motivation skulle dale.

Tutorordning

Alle klasser har tilknyttet to ældre elever som tutorer. Jeres tutorer vil hjælpe jer med at finde jer til rette på skolen og står til rådighed, hvis I har spørgsmål. I vil blive introduceret til jeres tutorer i starten af skoleåret.

Dit skema

Din undervisning og øvrige lærerstyrede aktiviteter i løbet af skoleåret fremgår af skemaet i Lectio. Det er her, du finder den nødvendige information om lektier, opgaver og anden forberedelse til timerne. Du skal derfor orientere dig i Lectio dagligt. Er du fraværende fra undervisningen, så meddel det til din lærer med angivelse af fraværsårsag.   

 

Intro- og studieture

I 1. G. vil du i november måned - når studieretningsklasserne er oprettet - komme på en introtur i Danmark. Introturen er med to overnatninger, og der vil være en egenbetaling for turen på ca. 1.000 kr. 

I 2. G. kommer du på en studietur til en destination i Europa. Turen tilrettelægges i dette skoleår i samarbejde med rejseselskabet Team Tours og finder sted i uge 9. Der vil være en egenbetaling på ca. 4.000 - 4.500 kr. Vi forventer, at du deltager i disse ture, da de indgår som del af den obligatoriske undervisning. Har du særlige begrundelser for ikke at deltage, skal du deltage i anden undervisning i den periode, hvor din klasse er på tur. 

Sociale - og faglige tilbud i din studietid

På HCØ går det sociale og faglige hånd i hånd. Når du starter i grundforløbet og senere i din studieretningsklasse er der fokus på at få jer godt i gang, sådan at I oplever jer som en del af et studiefællesskab. Du har som elev selv et vigtigt ansvar for at bidrage til et godt studiemiljø. Har du lyst og mod på flere udfordringer fagligt og socialt, så er der mange muligheder for at deltage i aktiviteter også uden for undervisningstiden.  

Deltagelse i talentaktiviteter

Igennem din studietid på H. C. Ørsted Gymnasiet har du mulighed for at blive udfordret udover den daglig undervisning ved at deltage i særlige talentaktiviteter. H. C. Ørsted Gymnasiet er certificeret science og talent-gymnasium. Det betyder, at vi har forpligtet os på at have et særligt fokus på talentudvikling. På alle tre afdelinger har vi talentkoordinatorer og - vejledere, som forbereder og koordinerer elevernes deltagelse i talentaktiviteter uden for skoletiden. Det kan f.eks. være aktiviteter og konkurrencer i regi af Science-olympiaderne, Akademiet for Talentfulde Unge, Georg Mohr eller Company Programme (Young Enterprise). 

 

HCØ fodbold

Foreninger og klubber

Der er god tradition på HCØ for elevstyrede klubber og foreninger. Her kan I være sammen om forskellige aktiviteter som f.eks. brætspil, fodbold, e-sport, musik eller ølbrygning. Har du selv en god ide eller savner et tilbud, så er der måske et grundlag for at starte en ny klub. I klubberne og foreningerne står eleverne selv for planlægge arrangementer. Festforeningerne på de enkelte afdelinger står for at arrangere fester eller fredagscaféer med jævne mellerum.

Praktiske oplysninger

Ferieplan

9. august 2023: Opstart 1.g.

10. august 2023: Opstart 2. og 3.g. 

16. - 20. oktober 2023 (uge 42): Efterårsferie

21. december 2023 - 7. januar 2024: Juleferie

12. februar - 16. februar 2024 (uge 7): Vinterferie

25. marts - 1. april 2024: Påskeferie

26. april 2024: Skemafri (tidl. St. Bededag)

9. - 10. maj 2024: Kristi Himmelfart 

20. maj 2024: 2. pinsedag

5. juni 2024: Grundlovsdag

29. juni 2024 - 11. august 2024: Sommerferie

Studiekort

Dit studiekort er digitalt og oprettes ved at downloade appen Studiz fra App Store, Google Play eller Microsoft Store på din telefon. Fra gymnasiets side er studiekortet dit Id, når du færdes i gymnasiets bygninger eller deltager i arrangementer. Studiz bruges også, når du skal betale din egenbetaling ved intro- og studieture. Til dit eget brug indeholder Studiz desuden en række funktioner, så du kan finde tilbud og rabatter for studerende. Når du opretter dig som bruger og vælger uddannelsessted bliver din studieaktivitet bekræftet via Unilogin. Du kan derfor først oprette din studiekort, når du administrativt er tilknyttet HCØ (TEC) i Unilogin-systemet. Det sker automatisk inden din studiestart.  

Studiz.dk

Studievejledning

Du kan henvende dig til studievejledningen med spørgsmål omkring studieretning, fag, valgfag mv. 

Hvis du er ordblind eller har andre særlige behov, som kræver hjælpemidler eller specialpædagogisk støtte, er der mulighed for at skolen kan søge SPS-midler. 

Læs mere om vejledning på HCØ

Ungdomskort

Som studerende på en ungdomsuddannelse har du mulighed for at få et ungdomkort. Ungdomskortet er et personligt periodekort, som giver dig ret til at rejse mellem din bopæl og skole. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit takstområde - bor du for eksempel i København, kan du køre frit i hele hovedstadsområdet. Ungdomskortet giver også andre fordele. Læs mere om fordele og hvordan du bliver godkendt her: 

Ungdomskortet

Ledelsen på H.C. Ørsted Gymnasiet

Mads Glendorf

Rektor på H.C. Ørsted Gymnasiet i Ballerup & Frederiksberg

Lars Viborg Jørgensen

Rektor på H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby
TIL TOPPEN