Bred uddannelse med mange specialer

Som energispecialist har du fokus på rådgivning, installation og vedligeholdelse af innovative og energibesparende installationer. Du arbejder med energioptimering og vedvarende energiformer som fx solceller og biobrændsel, så vi kan spare på strømmen og skåne miljøet.

Hvad lærer jeg på uddannelsen?

På uddannelsen lærer du bl.a. om brug af værktøj og maskiner, tegning og konstruktion samt materialeforståelse. Du har også fag som dansk, engelsk og matematik.

Opbygning og specialer
TIL TOPPEN