Opbygning af uddannelsen

På automatik- og procesuddannelsen skifter du mellem skoleforløb og praktikperioder i en virksomhed. Undervejs vælger du et speciale, som toner din uddannelse, og afgør hvor lang tid din uddannelse tager. Du kan se de forskellige specialer på automatik- og procesuddannelsen længere nede på siden.

Grundforløbet

Grundforløbet foregår på skolen og har til formål at gøre dig klar til hovedforløbet og til din praktik. Her bliver du bl.a. undervist i styringsteknik, pneumatik, mekanik, fejlfinding og fremstilling af simple emner.

Hovedforløb

På hovedforløbet veksler du mellem at blive undervist på skolen og at være i praktik. Størstedelen af uddannelsen foregår dog i din praktikvirksomheden. På hovedforløbet lærer du bl.a. om styrings- og reguleringssystemer, robotter, visions- og kommunikationssystemer, mekaniske systemer samt montage og idriftsætning af automatiske maskiner og anlæg. Du bliver også undervist i it-værktøjer og programmeringsudstyr.

Gymnasiale fag på EUX

Du får både studentereksamen og en erhvervsuddannelse. Du får følgende: dansk A, teknikfag A, engelsk B, matematik B, fysik B, samfundsfag C, kemi C og teknologi C. Du skal afslutningsvis lave et større tværfagligt projekt, som skal udformes som en skriftlig rapport og et dertilhørende mundtligt forsvar.

Specialer på automatik- og procesuddannelsen

Automatiktekniker
4 ½ år

Som automatiktekniker arbejder du med større, mere komplicerede og fuldautomatiske maskiner og anlæg. Du opstiller, programmerer og indkører automatiserede anlæg, elektromotorer og relæer, og det er også dig, der står for vedligeholdelse, reparation og forbedring.

Automatiktekniker i elevatorbranchen
4 ½ år

Du har de samme kompetencer som automatikteknikeren, men dit speciale er inden for elevatorbranchen. Det betyder, at du kan arbejde med montage, fejlsøgning og reparation af bl.a. elevatorer, rulletrapper og rullefortov.

Automatiktekniker i elektrobranchen
4 ½ år

Du har de samme kompetencer som automatikteknikeren, men dit speciale er inden for elektrobranchen. Det betyder, at du især beskæftiger dig med automatik i industrien og med at sætte automatiserede maskiner op til produktion.

Uddan dig til fremtiden

Robotteknologi og automatiske maskiner vinder mere og mere indpas, og du kommer til at stå med gode kort på hånden, når du er færdiguddannet, fordi du kombinerer uddannelsen med en studentereksamen.

Fag på EUX automatikteknikeruddannelsen

På uddannelsen bliver du bl.a. undervist i hydraulik og pneumatik, robotteknologi, fejlfinding og elektronik. Du har også fag som iværksætteri og innovation, produktudvikling, matematik og engelsk.

Lokal uddannelsesplan
 • Tilmelding

  Få styr på ansøgningsfrister og tilmelding til EUX-uddannelserne
  Om tilmelding
 • Adgangskrav

  Adgangskravene afhænger af din alder, og hvornår du afsluttede folkeskolen.
  Læs om adgangskrav
 • Opbygning

  Hvordan er EUX opbygget med grundforløb, hovedforløb og praktik?
  Se mere om opbygning

Har du spørgsmål til EUX?

Ballerup
Elektriker, data, automatik, 10. klasse og EUX

Maja Bjarnesen

Elektriker, data, automatik, 10. klasse og EUX
TIL TOPPEN