Værd at vide som lærling

Vi har samlet det, der er værd at vide, når du bliver EUX-lærling og kommer i praktik på EUX-uddannelserne.

Ferie

Du er omfattet af ferielovens bestemmelser og de almindelige bestemmelser om ferie, som der står i din overenskomst.

Forsikring

Du er omfattet af din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring, når du er i praktik i din virksomhed. Når du er på skole gælder samme regel. Hvis du bliver skadet på skolen eller i virksomheden, er det din arbejdsgiver, der skal anmelde skaden til sit forsikringsselskab.

Hvornår skal jeg i praktik?

Praktikken begynder, når du har gennemført grundforløbet på din erhvervsuddannelse. Herefter veksler du mellem skole og praktik, så der bliver skabt en sammenhæng mellem de teorier og metoder, du lærer i skolen, og det du lærer ude i din virksomhed.

Lærlingeløn

Du får lærlingeløn, når du har en aftale med en virksomhed. Din løn fremgår af uddannelsesaftalen. Der kan være forskellige løn- og overenskomstforhold på de forskellige praktikvirksomheder. Men startlønnen ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Prøvetid

I de første tre måneder i virksomheden er der gensidig prøvetid. Efter prøvetiden kan man kun opsige aftalen, hvis parterne er enige. Aftalen kan dog opsiges, hvis forudsætningerne for uddannelsesforholdet misligholdes af en af parterne. Ved tvistigheder mellem lærling og virksomhed, bliver sagen bragt op for det faglige udvalg.

Uddannelsesaftale

Før du starter på din praktikplads, skal der laves en uddannelsesaftale mellem dig og praktikvirksomheden. Aftalen gælder resten af din EUX-uddannelse, herunder for alle efterfølgende praktikperioder, skoleperioder og svendeprøven.

Det er en skriftlig aftale, og den skal underskrives af dig og virksomheden, inden du møder til første praktik. Uddannelsesaftalen skal sendes til skolen, der registrerer den og sender kopier til dig, din virksomhed og det faglige udvalg.

Praktikerklæring og skolebevis

Når du afslutter din praktik, udsteder skolen et skolebevis, og virksomheden udfylder en praktikerklæring. De to dokumenter er, sammen med svendeprøven, grundlaget for dit svendebrev.

default-thumbnail

Praktik i udlandet

Når du tager en EUX-uddannelse på TEC, har du gode muligheder for at komme til udlandet under din uddannelse. Tidligere elever har fx været i Spanien, Finland, Kenya og USA.

Tag til udlandet

Din garanti

Vi har uddannelsesgaranti på alle vores EUX-uddannelser, så du er garanteret at kunne gennemføre din uddannelse. Hvis du ikke finder en praktikplads i en virksomhed, kan du tage din praktik i praktikcentret.

Praktik i praktikcentret

Har du spørgsmål til EUX?

Ballerup
Elektriker, data, automatik, 10. klasse og EUX

Maja Bjarnesen

Elektriker, data, automatik, 10. klasse og EUX
TIL TOPPEN