Hvad er adgangskravene på EUX?

Generelt gælder det, at du skal have mindst 02 i dansk og matematik og have bestået folkeskolens afgangseksamen. Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du umiddelbart adgangskravene til EUX. Der er derudover specifikke adgangskrav, som afhænger af:

  • Din alder
  • Hvornår du blev færdig med grundskolen

Hvis det er mindre end et år siden, du afsluttede folkeskolen, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Du skal have 02 i dansk og matematik
  • Du skal være uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse

Hvis du er under 25 år, og det er mere end et år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal have afsluttet folkeskolen afgangseksamen*
  • Du skal have 02 i dansk og matematik


Vi anbefaler også, at du har bestået dansk, samfundsfag og engelsk på C niveau, inden du starter. Fagene skal være bestået, inden du afslutter dit grundforløb, og det er en meget stor arbejdsbyrde at tage fagene sideløbende med dit grundforløb.

*Har du afsluttet 9. eller 10. klasse i 2018 og søger ind på en erhvervsuddannelse med start senest 1. august 2019, er der ikke krav, om at du har bestået folkeskolens afgangseksamen. Det er dog et krav, at du har afsluttet folkeskolen eller modtaget tilsvarende undervisning.

Hvis du er over 25 år, starter du på erhvervsuddannelse for voksne. Her gælder følgende adgangskrav:

  • Du skal være fyldt 25 år
  • Du skal have afsluttet folkeskolen eller modtaget lignende undervisning
  • Du skal have 02 i dansk og matematik


Vi anbefaler også, at du har bestået dansk, samfundsfag og engelsk på C niveau, inden du starter. Fagene skal være bestået, inden du afslutter dit grundforløb, og det er en meget stor arbejdsbyrde at tage fagene sideløbende med dit grundforløb.

Ansøgningsfrist til EUX

Ansøgningsfristen afhænger af, hvilken EUX-uddannelse, du gerne vil starte på. På nogle linjer kan du søge ind flere gange om året, på andre er der tilmelding én gang om året

Ansøgningsfrister

Hvis du ikke lever op til adgangskravene

Lever du ikke op til adgangskravene, har du forskellige muligheder for at blive klar til en EUX-uddannelse

Dine muligheder

Har du spørgsmål til EUX?

Ballerup
Elektriker, data, automatik, 10. klasse og EUX

Maja Bjarnesen

Elektriker, data, automatik, 10. klasse og EUX
TIL TOPPEN