Opbygning af uddannelsen

På uddannelsen som personvognsmekaniker veksler du mellem undervisning på skolen og praktik i en virksomhed. Uddannelsen består af to trin, og du bestemmer selv, om du vil tage begge eller nøjes med det ene.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver du klar til at komme i praktik og videre på hovedforløbet.

Hovedforløb

På hovedforløbet lærer du at fejlsøge, reparere og udskifte dele på biler. Hovedforløbets længde afhænger af, om du vælger at tage ét eller begge af uddannelsens to trin.

 

Trin på personvognsmekanikeruddannelsen

Trin 1: Personvognsmontør

Varighed: 2 ½ år (inkl. grundforløb 1)

Som personvognsmontør kan du tilrettelægge og gennemføre eftersyn af biler samt udføre simpel fejlfinding på benzin- og dieselmotorer. Det er også dig, der reparerer og udskifter dele, der er nedslidte eller defekte. Når du har gennemført trin 1, kan du vælge at stoppe eller at fortsætte til trin 2.

Trin 2: Personvognsmekaniker

Varighed: 4 ½ år (inkl. grundforløb 1)

Som personvognsmekaniker kan du foretage mere komplicerede fejlsøgninger og reparationer. Du kan efterse og vedligeholde elektroniske systemer, og du har et grundigt kendskab til forskellige typer af motorer, bremser, gearkasser, klimaanlæg mm. Det er også dig, der vurderer reparationsmulighederne og rådgiver kunden om den bedste løsning.


Lokal undervisningsplan (LUP)

LUP på TEC

Start en karriere som selvstændig

Mange personvognsmekanikere vælger på et tidspunkt at blive selvstændige og starte eget værksted. Og du har gode muligheder for at blive din egen chef.

 • Ansøgningsfrist og opstart

  Få styr på tilmeldingsfrister og startdatoer på erhvervsuddannelserne.
  Om tilmelding
 • Adgangskrav

  Adgangskravene afhænger af, hvor gammel du er, og hvornår du afsluttede folkeskolen.
  Læs om adgangskrav
 • Opbygning

  Hvordan er en erhvervsuddannelse opbygget? Skal du starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2?
  Se mere om opbygning

FAQ Bilmekaniker

Du kan blive mekaniker ved at gennemfører uddannelsen som bilmekaniker ved TEC, som veksler mellem undervisning på skole og praktisk forløb i form af en læreplads.

En mekaniker arbejder med reparation og vedligeholdelse af biler og har indgående kendskab til alt fra de mekaniske dele til de elektriske systemer, som fylder mere og mere i moderne biler. Du foretager serviceeftersyn og laver fejlsøgning, vurdere reparationsmuligheder og vejleder kunder mellem forskellige løsningsmodeller.

Det tager 4,5 år at gennemfører uddannelsen til personvognsmekaniker.

EUX personvognsmekanikeruddannelsen er en kombination af erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker og den erhvervsfaglige studentereksamen. Derfor betyder en gennemført uddannelse, at du både får dit svendebrev og en din studenterhue på samme tid.

Læs mere om EUX bilmekaniker

Spørgsmål til uddannelsen?

Kontakt receptionen

Fag på uddannelsen

Du bliver bl.a. undervist i benzin- og dieselmotorer, styretøj og bremser samt elektriske systemer og transmission. Du har også fag som førstehjælp, informationsteknologi, naturfag og engelsk.

Lokal uddannelsesplan
TIL TOPPEN