Opbygning af uddannelsen

På uddannelsen som karrosseritekniker kommer du igennem grundforløb, hovedforløb og praktik. På hovedforløbet skifter du mellem at have undervisning på skolen og at være i din praktikvirksomhed.

Grundforløbet

På grundforløbet lærer du de mest grundlæggende ting, så du bliver klar til at komme i praktik og videre på hovedforløbet.

Hovedforløb

På hovedforløbet skifter du mellem at være på skole og i praktik. Du lærer at vurdere skader og at reparere og bygge nyt karrosseri. Du bliver også undervist i, hvordan man arbejder med forskellige materialer som fx stål, aluminium og plast. Du afslutter din uddannelse med speciale som enten karrosseribygger eller karrosseriopretter.

 

Specialer på karrosseriteknikeruddannelsen

Karrosseribygger

Varighed: 4 ½ år (inkl. grundforløb 1)

Som karrosseribygger er du specialiseret i at udføre ændringer på karrosseri og opbygge nyt karrosseri fra bunden. Du arbejder fx med at opbygge chassiser til lastvogne eller dele til personbiler. Du designer og former, så den rå stålplade bliver omdannet til et lækkert, speciallavet stykke karrosseri.

Karrosseriopretter

Varighed: 4 ½ år (inkl. grundforløb 1)

Som karrosseriopretter er du specialiseret i oprette komplicerede skader. Du vurderer skader, udregner hvad de nødvendige reparationer koster og udarbejder skadesrapporter til forsikringsselskaber. Og så er det selvfølgelig også dig, der står for at reparere karrosseriet, så det fremstår så godt som nyt.

 

Lokal undervisningsplan (LUP)

LUP på TEC

Gode muligheder for job og praktik

Der er stor efterspørgsel efter karrosseritekniker-lærlinge. Derfor har du ekstra gode muligheder for at finde en læreplads, og du er rigtig godt stillet, når du er færdig og skal finde job.

Fag på uddannelsen

På uddannelsen som karrosseritekniker bliver du bl.a. undervist i vurdering af skader, opretning af karrosseridele og fremstilling af reparationsstykker. Du har også fag som materialekendskab, førstehjælp og miljø.

Lokal uddannelsesplan
 • Ansøgningsfrist og opstart

  Få styr på tilmeldingsfrister og startdatoer på erhvervsuddannelserne.
  Om tilmelding
 • Adgangskrav

  Adgangskravene afhænger af, hvor gammel du er, og hvornår du afsluttede folkeskolen.
  Læs om adgangskrav
 • Opbygning

  Hvordan er en erhvervsuddannelse opbygget? Skal du starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2?
  Se mere om opbygning

Kom på besøg

Få en rundvisning og oplev skolen, værksteder og laboratorier. Du kommer også til at gå rundt sammen med en vejleder, der kan hjælpe dig med at få svar på lige netop dine spørgsmål.

Besøg en uddannelse

Spørgsmål til uddannelsen?

Kontakt receptionen

TIL TOPPEN