EUV1 - Erhvervsuddannelse for voksne

Jeres medarbejder kan blive faglært rengøringstekniker på kun 11 uger, Uddannelsen er adgangsgivende til serviceassistentuddannelsen og til akademiuddannelsen "Hygiejne og Rengøringsteknik".

Skoleperiode for EUV1 til rengøringstekniker

- Førstehjælp: 31.08-03.09 2020 (AMU-kursus)
- EUV1 til rengøringstekniker: 04.09-19.11 2020

Adgangskrav* - hvad der kræves

Medarbejderen skal

- være fyldt 25 år
- have mindst to års relevant erhvervserfaring
- kunne læse, forstå og skrive dansk fx kunne læse og forstå en instruks
- have bestået førstehjælp inden for de sidste 2 år.

*(Der er intet karakterkrav på uddannelsen (EUV1) for voksne over 25 år)

Der skal først laves en 360 graders vurdering af medarbejderens kompetencer (Realkompetencevurdering). Det er en uddannelsesvejleder på TEC der sammen med medarbejderen gennemgår erfaringen og erhvervede kompetencer og herefter vurderer, om medarbejderen er i målgruppen for forløbet. Herefter indgår I en uddannelsesaftale med skolen, og medarbejderen vil være et stort skridt på vej mod at blive faglært.

Økonomi for eleven

I betaler fortsat løn til eleven under uddannelsen.

Økonomi for virksomheden /refusioner og tilskud

Virksomheden modtager under erhvervsuddannelsen til rengøringstekniker lønrefusion fra AUB på op til 6.288 kr./uge. Der er også mulighed for at søge Hotel- og restauranterhvervets Kompetenceudviklingsfond om yderligere 740 kr./uge. (I kan få hjælp til det fra ”JA TAK til EFTERUDDANNELSE”, Lene Wendelboe tlf. 20723095) Tilskuddet fra kompetencefonden er forudsat, at medarbejderen er ansat på overenskomstgældende vilkår.

Muligt månedligt tilskud: 30.431 kr. pr. md.

For AMU-kurset i førstehjælp kan I opnå VEU-godtgørelse på 881 kr./dag og tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden på 629 kr./dag, så der i alt kan opnås tilskud på 1.510 kr./dag. Der er en deltagerbetaling på AMU kurset 504 kr.

Download faktaark

Rengøring
Tobaksvejen 15, Gladsaxe

Maria Vedsegaard Veha

TIL TOPPEN