Opbygning af uddannelsen

På cykelmekanikeruddannelsen veksler du mellem at have undervisning på skolen og at være i praktik i en virksomhed. Uddannelsen består af et grundforløb og hovedforløb med tilhørende praktik.

Grundforløbet

På grundforløbet får du grundlæggende viden, om hvordan en cykel er opbygget, og om hvordan de mekaniske dele fungerer.

Hovedforløb

På hovedforløbet skifter du mellem skoleforløb og praktikperioder. Forløbet består af 20 ugers undervisning fordelt på 4 hovedforløb. Er du over 25 år, kan du få forkortet dit hovedforløb, så det som standard består af 18 ugers undervisning fordelt på 4 hovedforløb.

Specialer på cykelmekanikeruddannelsen

Cykelmekaniker

3 år og 9 måneder (inkl. grundforløb 1)

Som cykelmekaniker kan du foretage simple og komplicerede reparationer af cykler. Du kan vedligeholde og klargøre forskellige cykeltyper, fejlsøge på elektriske systemer på el-cykler, og du kan specialbygge cykler til kunder, der har særlige ønsker.

Med eller uden motor?

Du skal vælge speciale på hovedforløbet, som afgør hvilken undervisning du får, og hvilket job du kan få, når du er færdig. Du kan vælge: cykelmontør, cykelmekaniker, knallertmekaniker eller motorcykelmekaniker.

Fag på cykelmekanikeruddannelsen

På uddannelsen som cykelmekaniker bliver du bl.a. undervist i service og reparation, elektriske systemer, kundebetjening og salg.

Lokal uddannelsesplan
 • Hvornår kan jeg starte?

  Få styr på tilmeldingsfrister og startdatoer på erhvervsuddannelserne.
  Om tilmelding
 • Adgangskrav

  Adgangskravene afhænger af, hvor gammel du er, og hvornår du afsluttede folkeskolen.
  Læs om adgangskrav
 • Opbygning af uddannelsen

  Hvordan er en erhvervsuddannelse opbygget? Skal du starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2?
  Se mere om opbygning

Kom på besøg

Få en rundvisning og oplev skolen, værksteder og laboratorier. Du kommer også til at gå rundt sammen med en vejleder, der kan hjælpe dig med at få svar på lige netop dine spørgsmål.

Besøg en uddannelse

Spørgsmål til uddannelsen?

Kontakt receptionen