Opbygning af uddannelsen

På uddannelsen til chauffør skifter du mellem undervisning på skolen og oplæring i en virksomhed. Uddannelsen er opbygget af et grundforløb og hovedforløb med tilhørende oplæring.

Grundforløbet

På grundforløbet lærer du de grundlæggende ting, så du bliver klar til at komme i lære og fortsætte på hovedforløbet.

Hovedforløb

På hovedforløbet lærer du mere om at køre lastbil, sikre gods og tjekke bremser, dæk osv. Du bliver også undervist i de forskellige love og regler, der skal overholdes, når man transportere gods. Desuden får du undervisning, som passer til det speciale, du vælger.

Specialer på chaufføruddannelsen

Godschauffør

Varighed: 3 ½ år (inkl. grundforløb 1)

Som godschauffør transporterer du forskellige typer gods. Du står selv for at læsse godset og for at sikre lastbilens sikkerhed. Du fragter gods frem og tilbage fra virksomheder og private kunder, og hvis du har lyst kan du tage job som langturschauffør og køre længere ture til udlandet.

Renovationschauffør

Varighed: 3 ½ år (inkl. grundforløb 1)

Som renovationschauffør udfører du opgaver i renovations- og affaldsvirksomheder. Du afhenter affald som fx papir, glas og husholdningsaffald og kører det til genbrug. Du har også styr på, hvordan man håndterer farligt affald som batterier og malerrester. 

Tankbilchauffør

Varighed: 3 ½ år (inkl. grundforløb 1)

Som tankbilchauffør er du specialist i at transportere væske og pulver. Du kører i en tankvogn og fragter fx brændstof og kemikalier rundt i Danmark eller til og fra udlandet. Du arbejder ofte med farligt gods og har derfor stor viden om sikkerhed, love og regler på området.

Flyttechauffør

Varighed: 3½  år (inkl. grundforløb 1)

Som flyttechauffør arbejder du med at pakke, emballere og håndtere inventar. Dine arbejdsopgaver kan fx indebære store virksomhedsflytninger og flytning af dyre eller tunge genstande. Desuden har du ofte meget kontakt med kunder, så det er også vigtigt at kunne yde en god service.

Kørselsdisponent

Varighed: 5 år (inkl. grundforløb 1)

Som kørselsdisponent – også kaldet kørselsleder – står du for driften i et transportfirma. Du er leder for chaufførerne og har bl.a. ansvaret for at planlægger og tilrettelægge deres transporter. Du står også for forhandlinger, for at sikre et godt arbejdsmiljø og for at følge op på chaufførernes logbøger, køre-/hviletid og arbejdsprocedurer.


Lokal undervisningsplan (LUP)

LUP på TEC

Stor mangel på chauffører

Transportindustrien i Danmark er i stor vækst, og det betyder, at der nu er stor mangel på uddannede chauffører. Det giver dig nemlig usædvanligt gode muligheder for at finde en læreplads og et job, når du er færdiguddannet.

FAQ Chaufføruddannelsen

Chaufføruddannelsen er den helt rigtige erhvervsuddannelse for dig, der drømmer om at sidde bag rattet i én af landevejens store kæmper med hele verden udstrakt foran dig. En uddannelse som chauffør kan åbne mange døre uanset, om du drømmer om at arbejde som lastbilchauffør, kørselsdisponent eller at specialisere dig som fx renovationschauffør eller tankbilchauffør. Det kan også være du har en vognmand i maven.

Chaufføruddannelsen og de øvrige erhvervsuddannelser har det som optagelseskrav, at du har bestået folkeskolens afgangseksamen og har fået minimum 02 i dansk og matematik.

Læs mere om de specifikke optagelseskrav her

Det tager 3,5 år at blive uddannet til chauffør. Uddannelsen er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb, og under hovedforløbet vil din uddannelse skifte mellem undervisning og praktik.

Som kørselsdisponent eller kørselsleder er du ansvarlig for mandskabet og for at tilrettelægge den enkelte chaufførs kørsel, hvad enten det drejer sig om godstransport eller persontransport. Samtidig skal du klare forhandlinger og sørge for et godt arbejdsmiljø.

Der er stor mangel på uddannede chauffører i Danmark, hvor transportindustrien er i stor vækst. Du har derfor rigtig gode ansættelsesmuligheder med en erhvervsuddannelse som chauffør.

Hos TEC kan du vælge mellem et vælg af erhvervsuddannelser som passer til netop dine interesser og fremtidsdrømme.

Du kan se alle vores erhvervsuddannelser her

 • Ansøgningsfrist og opstart

  Få styr på tilmeldingsfrister og startdatoer på erhvervsuddannelserne.
  Om tilmelding
 • Adgangskrav

  Adgangskravene afhænger af, hvor gammel du er, og hvornår du afsluttede folkeskolen.
  Læs om adgangskrav
 • Opbygning

  Hvordan er en erhvervsuddannelse opbygget? Skal du starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2?
  Se mere om opbygning

Spørgsmål til uddannelserne?

Kontakt receptionen

Fag på chaufføruddannelsen

Når du tager en uddannelse som chauffør, får du kørekort samt undervisning i bl.a. energirigtig kørsel, national og international transport, kundeservice, farlig gods og logistik.

Lokal uddannelsesplan
TIL TOPPEN