Opbygning af uddannelsen

På automatik- og procesuddannelsen skifter du mellem skoleforløb og praktikperioder i en virksomhed. Herunder kan du få et overblik over uddannelsesforløbet som enten automatiktekniker eller automatikmontør. Automatik- og procesuddannelsen varer fra 2 ½ år til 4 ½ år inklusiv grundforløb 1 (½ år), som du skal starte på, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Grundforløbet

Grundforløbet foregår på skolen og har til formål at gøre dig klar til hovedforløbet og til din praktik. Her bliver du bl.a. undervist i styringsteknik, pneumatik, mekanik, fejlfinding og fremstilling af simple emner.

Hovedforløb

På hovedforløbet veksler du mellem at blive undervist på skolen og at være i praktik. Størstedelen af uddannelsen foregår dog i din praktikvirksomhed. På hovedforløbet lærer du bl.a. om styrings- og reguleringssystemer, robotter, vision- og kommunikationssystemer, mekaniske systemer samt montage og idriftsætning af automatiske maskiner og anlæg. Du bliver også undervist i it-værktøjer og programmeringsudstyr.

Specialer på automatik- og procesuddannelsen

Automatikmontør

Varighed: 2 ½ år (inkl. grundforløb 1)

Som automatikmontør arbejder du med montage, fejlsøgning og reparation på mindre automatiserede maskiner og anlæg. Du lærer bl.a. om PLC-styringer og at opbygge og reparere elektriske motorer samt pneumatiske og hydrauliske kredsløb.

Automatiktekniker

Varighed: 4 ½ år (inkl. grundforløb 1)

Som automatiktekniker arbejder du med større, mere komplicerede og fuldautomatiske maskiner og anlæg. Du opstiller, programmerer og indkører automatiserede anlæg, elektromotorer og relæer, og det er også dig, der står for vedligeholdelse, reparation og forbedring.

Automatiktekniker i elevatorbranchen

Varighed: 4 ½ år (inkl. grundforløb 1)

Du har de samme kompetencer som automatikteknikeren, men dit speciale er inden for elevatorbranchen. Det betyder, at du kan arbejde med montage, fejlsøgning og reparation af bl.a. elevatorer, rulletrapper og rullefortov.

Automatiktekniker i elektrobranchen

Varighed: 4 ½ år (inkl. grundforløb 1)

Du har de samme kompetencer som automatikteknikeren, men dit speciale er inden for elektrobranchen. Det betyder, at du især beskæftiger dig med automatik i industrien og med at sætte automatiserede maskiner op til produktion.

Uddan dig til fremtiden

Robotteknologi og automatiske maskiner vinder mere og mere indpas, så en uddannelse inden for automatik-området er en uddannelse for fremtiden. Der er stor efterspørgsel på arbejdskraft, så du står rigtig godt, når du er færdig.

Fag på uddannelsen

På uddannelsen bliver du bl.a. undervist i hydraulik og pneumatik, robotteknologi, fejlfinding og elektronik. Du har også fag som iværksætteri og innovation, produktudvikling, matematik og engelsk.

Lokal uddannelsesplan
 • Hvornår kan jeg starte?

  Få styr på tilmeldingsfrister og startdatoer på erhvervsuddannelserne.
  Om tilmelding
 • Adgangskrav

  Adgangskravene afhænger af, hvor gammel du er, og hvornår du afsluttede folkeskolen.
  Læs om adgangskrav
 • Opbygning af uddannelsen

  Hvordan er en erhvervsuddannelse opbygget? Skal du starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2?
  Se mere om opbygning

Kom på besøg

Få en rundvisning og oplev skolen, værksteder og laboratorier. Du kommer også til at gå rundt sammen med en vejleder, der kan hjælpe dig med at få svar på lige netop dine spørgsmål.

Besøg en uddannelse

Spørgsmål til uddannelsen?

Frederiksberg
Elektriker, data, automatik, 10. klasse og EUX

Tina Lyngby Larsen

Elektriker, data, automatik, 10. klasse og EUX