Værd at vide som lærling

Vi har samlet det, der er værd at vide, når du bliver lærling eller kommer i oplæring.

Du er omfattet af ferielovens bestemmelser og de almindelige bestemmelser om ferie, som der står i din overenskomst.

Du er omfattet af din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring, når du er i lære i en virksomhed. Når du er på skole, gælder samme regel. Hvis du bliver skadet på skolen eller i virksomheden, er det din arbejdsgiver, der skal anmelde skaden til sit forsikringsselskab.

Du får lærlingeløn, når du har en aftale med en virksomhed. Din løn fremgår af uddannelsesaftalen. Der kan være forskellige løn- og overenskomstforhold i de forskellige virksomheder. Men startlønnen ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

I de første tre måneder i virksomheden er der gensidig prøvetid. Efter prøvetiden kan man kun opsige aftalen, hvis parterne er enige. Aftalen kan dog opsiges, hvis forudsætningerne for uddannelsesforholdet misligholdes af en af parterne. Ved tvistigheder mellem lærling og virksomhed bliver sagen bragt op for det faglige udvalg.

Før du starter på din læreplads, skal der laves en uddannelsesaftale mellem dig og oplæringsvirksomheden. Aftalen gælder resten af din erhvervsuddannelse, herunder for alle efterfølgende oplæringsperioder, skoleperioder og svendeprøven.

Det er en skriftlig aftale, og den skal underskrives af dig og virksomheden, inden du møder til første oplæring. Uddannelsesaftalen skal sendes til skolen, der registrerer den og sender kopier til dig, din virksomhed og det faglige udvalg.

Når du afslutter din oplæring, udsteder skolen et skolebevis, og virksomheden udfylder en erklæring om oplæring. De to dokumenter er, sammen med svendeprøven, grundlaget for dit svendebrev.

default-thumbnail

Oplæring i udlandet

Når du tager en erhvervsuddannelse på TEC, har du gode muligheder for at komme til udlandet under din uddannelse. Tidligere elever har fx været i Spanien, Finland, Kenya og USA.

Tag til udlandet

Uddannelsesgaranti

Hvis du ikke finder en læreplads i en virksomhed, kan du komme i lære i skoleoplæringscentret. Vi har nemlig uddannelsesgaranti på rigtig mange af vores erhvervsuddannelser, så du er garanteret at kunne gennemføre, også selvom du ikke finder en læreplads.

Oplæring i skoleoplæringscentret

Spørgsmål til uddannelserne?

Mandag-torsdag kl. 8:30-15 og fredag kl. 8:30-14:30

Kontakt os her

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 8:00-14.00
TIL TOPPEN