Få nye kompetencer og tag det næste skridt i din karriere

 

Uddannelsen er for dig, der er faglært inden for et af følgende områder:

• Lageroperatør
• Lager- og transportoperatør
• Chauffør inden for vejgodstransport
• Buschauffør
• Turistbuschauffør
• Kranfører

Om uddannelsen

Disponentuddannelsen er øverste trin på flere af transportområdets erhvervsuddannelser og varer fra 1 år til 1½ år. Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med styring og disponering af transportopgaver eller lagre og terminaler. Du kan vælge imellem tre forskellige uddannelsesretninger:

Med en uddannelse som kørselsdisponent inden for vejgods får du kompetencer til at styre en virksomheds transportopgaver, herunder at disponere over materiel og mandskab. Du får kendskab til ledelsesteorier og arbejder med disse i praksisnær sammenhæng.

Du får opdateret din viden om lovgivning, transportregler samt regler for arbejdsmarkedet og overenskomster. Herudover får du ny viden om IT-redskaber, økonomistyringsværktøjer, kvalitetsstyring og trafiksikkerhedsledelse. Du får også løftet dit niveau inden for fremmedsprog og transportberegninger.

Uddannelsen som kørselsdisponent inden for personbefordring giver de samme kompetencer som vejgodstransportområdet. Der lægges i denne uddannelsesretning mere vægt på kvalitetssikring og mindre disponering.

Uddannelsen som lager- og terminaldisponent giver kompetence til at styre arbejdsopgaver på lagre og/eller terminaler. Der lægges i denne retning mere vægt på IT-systemer og kvalitetssikring og mindre vægt på transportregler og disponering.

Du får kendskab til ledelsesteorier og arbejder med disse i praksisnær sammenhæng. Du får opdateret din viden om lovgivning, samt regler for arbejdsmarkedet og overenskomster.

Herudover får du ny viden om IT-redskaber, ledelses- og økonomistyringsværktøjer og kvalitetsstyring, og du får løftet dit niveau inden for fremmedsprog og transportberegninger.

Uddannelsens forløb

Disponentuddannelsen veksler mellem skoleundervisning og oplæring i en virksomhed. Skoledelen udgør 15 uger, som bliver delt op i mindre moduler. Resten af tiden tilbringes i virksomheden, hvor der fortrinsvis arbejdes med disponentopgaver, men normale arbejdsfunktioner eller udviklingsarbejde kan også indgå i forløbet.

På skoleforløbet fungerer din underviser bl.a. som konsulent og vil sørge for, at du får den nødvendige vejledning og coaching til at gennemføre dine projekter. Hver skoleperiode afsluttes med en emneopgave, så det er vigtigt, at du har lyst til at arbejde med tekstbehandling, regneark, præsentationsprogram mv.

Inden du går til eksamen, skal du udarbejde et projekt, som indgår i den mundtlige eksamen. Ofte tager projektet udgangspunkt i den virksomhed, du er ansat i, og handler om at optimere en del af virksomhedens arbejdsprocesser/drift inden for dit fagområde. Der er afsat tid i skoleuddannelsen til at skrive projektet.

I løbet af uddannelsen vil du også aflægge virksomhedsbesøg, og du vil få mulighed for at afprøve værktøjer og redskaber, fx flådestyring og lagerstyring.

Når du har gennemført uddannelsen, udsteder Transporterhvervets Uddannelser (TUR) dit svendebrev som disponent. Du får karakterer i alle fagene på uddannelsen, og du skal til en afsluttende mundtlig eksamen.

Hent ugeplan her:

Ugeplan start i februar 2024

Ugeplan start i august 2024

Godt at vide

For at starte på disponentuddannelsen kræver det, at du har et svendebrev inden for enten vejgodsområdet (fx godschauffør), busområdet eller lagerområdet. Herudover kræver det, at du har en godkendt EUV-plan eller en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt af Transporterhvervets Uddannelser (TUR) til disponentuddannelsen.

Erfarne medarbejder

Alle, der har et af de nævnte svendebreve, har mulighed for at starte på disponentuddannelsen. De, der starter på uddannelsen, er ofte erfarne medarbejdere, der har arbejdet i branchen i nogle år og ønsker nye udfordringer. Medarbejdere, som har ressourcerne, men af fysiske årsager skal skifte til et kontorjob, vælger ofte også at tage uddannelsen.

Unge med lederønsker

Det er også muligt at tage disponentuddannelsen direkte efter, at du har afsluttet din ungdomsuddannelse med svendebrev. Her er det ofte unge lærlinge, som ønsker at blive udfordret og opnå nogle kompetencer, der tager uddannelsen. Det er eksempelvis unge, der gerne vil være tillidsrepræsentant og/eller varetage en lederfunktion.

Adgangsgivende uddannelse

Har du færdiggjort en gymnasial uddannelse og ønsker at læse en videregående uddannelse, så kan du med fordel tage en transportuddannelse med disponenttrin som et springbræt til uddannelse. Med en erhvervsuddannelse har du nemlig mulighed for at søge optagelse på en række videregående uddannelser.

Realkompetencevurdering (RKV)

Ønsker du at tage en disponentuddannelse, men har ikke erfaring med disponering og/eller svendebrev inden for vejgodsområdet, busområdet eller lagerområdet, så er det stadig muligt at tage uddannelsen. I dette tilfælde skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV). Her vil du blive godskrevet for de kompetencer, du allerede har, og dermed skal du kun gennemgå de fag, du mangler, for at blive faglært. Den forudgående uddannelse afkortes i forhold til den godskrivning, du får.

Uddannelsen er gratis. Du får løn efter gældende overenskomst under hele uddannelsen – også når du er på skole. Herudover får din virksomhed en stor del af din løn refunderet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når du er på skoleophold.

I mange regioner er der mulighed for at få tilskud til voksenlærlinge, som dækker en del af lønnen i læretiden.

Disponentuddannelsen giver adgang til den korte, videregående uddannelse som logistikøkonom og efterfølgende bacheloruddannelse. Det kan dog være nødvendigt at hæve sit niveau i engelsk og matematik for at gennemføre uddannelsen til logistikøkonom.

Uddannelsen giver endvidere adgang til akademiuddannelsen i International transport & logistik.

Er du interesseret?

Skriv eller ring til os.

Lager
Stamholmen 215, Hvidovre

Flemming Falkedal

Michael Saxbøl

Virksomhedskonsulent
TIL TOPPEN