COVID-19-status på TEC

18. april

Lokal nedlukning på Stamholmen i Hvidovre

Incidenstallet i Avedøre sogn er desværre så højt, at Hvidovre kommune må lukke ungdomsuddannelser i sognet. Det betyder, at vores erhvervsskole på Stamholmen i Hvidovre nu er delvist nedlukket igen.

Der er undtagelser, så der kan mødes, når elever skal deltage i prøver og eksamen, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, elever på kostafdelinger, for så vidt angår deres ophold på kostafdelingen, elever på udvalgte arbejdsmarkedsuddannelser og samfundskritiske uddannelser, certifikatuddannelser (EUD og AMU), elever i skolepraktik, praktisk undervisning for elever i erhvervsuddannelser, der står foran deres afsluttende prøve samt ledige i AMU.

Du kan kontakte TEC eller din kontaktlærer for nærmere oplysninger, hvis du er i tvivl.

Resten af TEC

Vi byder alle elever og kursister velkommen. TEC er ikke omfattet af den yderligere genåbning pr. 21. april, så vi fortsætter med 50% fremmøde.

Der er krav om, at du kan fremvise en negativ COVID-19-test, som er højst 72 timer gammel.  

Testning på skolen fra 12. april 

TEC har oprettet egne teststationer på 5 adresser, og du vil blive testet på skolen, hvis du ikke medbringer en negativ test.  

Vi vil gerne opfordre til, at du er testet, inden du dukker op, så vi kan dæmme op for kødannelse, indtil TEC har fuld kapacitet. 

Der vil være tale om en kviktest, som du selv skal tage, og det er vigtigt, at du følger råd og vejledning fra vores supervisorer. Dit testresultat vil du få som SMS, og det bliver også sendt til Sundhedsmyndighederne og kan ses på MinSundhed. Se mere på link nedenfor. 

Link til selvpodning 12-20 år 

Link til selvpodning + 20 år 

Mundbind/visirkrav

Kravet om mundbind eller visir gælder for elever og kursister, når de er indendørs på skolen, f.eks. i kantinen eller på øvrige fællesarealer el.lign.

Kravet gælder ikke i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder og laboratorier m.v. Eleverne skal heller ikke anvende mundbind/visir, hvis de kun er sammen med elever eller kursister fra deres stamklasse eller -hold. Endelig skal elever og kursister ikke anvende mundbind/visir, når de aflægger prøve.

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder eksempelvis under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin, eller hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

COVID-19 FAQ

TEC åbner nu for flere elever. Herunder har vi samlet en række spørgsmål og svar. 

Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg møder op på TEC?

Det vil være et krav for elever og kursister, der møder fysisk ind til undervisning og kurser, at de medbringer en negativ test, der er højst 72 timer gammel.

Du skal medbringe mundbind, som skal bæres, når du bevæger dig rundt på skolen.

Når du ankommer, skal du vaske eller afspritte dine hænder grundigt.

Når du bevæger dig rundt på skolen, skal du holde afstand og begrænse den fysiske kontakt til medstuderende, undervisere og andet personale.

Vi har en hosteetikette og er ekstra opmærksomme på symptomer hos elever og personale.

Hvad gør TEC ellers?

Vores rengøring er fortsat opgraderet, og der er sat ekstra håndsprit-dispensere op. Elever og medarbejdere skal selv sørge for at spritte borde og stole af før og efter undervisning.

TEC har klare instrukser til undervisere ved usikkerhed om smitte hos en elev eller medarbejder, og hvis der er tale om et decideret udbrud.

Hvad er symptomerne på COVID-19?

Symptomerne på COVID-19 er typisk:

Tør hoste

Ondt i halsen

Feber

Hovedpine

Vejrtrækningsbesvær

Muskelsmerter

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har været på ferie i udlandet?

TEC følger Udenrigsministeriets retningslinjer.

Hvis du vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, er du underlagt kravet om selvisolation i 14 dage, før du igen må komme på TEC.

Læs mere og se de aktuelle rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside 

Hvilket beredskab har TEC i tilfælde af COVID-19-tilfælde?

Ud over vores retningslinjer for daglig omgang har vi udarbejdet en instruks til vores ledere om, hvordan de skal håndtere elever og medarbejdere med symptomer på COVID-19. Dermed ved alle, hvordan de hurtigt skal reagere for at undgå smittespredning.

Retningslinjer

Vi skal alle i den kommende tid passe ekstra godt på hinanden og følge vores 5 retningslinjer, og det er især vigtigt at få vasket eller sprittet hænder op til flere gange om dagen.

 

 

TIL TOPPEN