Vi vil gerne have, at du har det godt på skolen. Vi tror på, at et godt skolemiljø i 10. klasse giver dig de bedste muligheder for at lære og udvikle dig. Det betyder, at vi fx arbejder for:

  • Elevinddragelse og elevdemokrati
  • Relationer og tilhørsforhold
  • Internationalt udsyn, omverdenforståelse og mangfoldighed
  • Motion og bevægelse
  • At du oplever din uddannelse som meningsfuld og relevant
  • At synliggøre dine fremtidsmuligheder og karriereveje
default-thumbnail

Ungemiljøer og fællesskab

Rundt omkring på skolen finder du ungemiljøer, hvor vi har fokus på den fysiske indretning, læring i bevægelse og på at styrke fællesskaberne.

Her kan du udvikle dit talent

Vi arbejder med talent. Det betyder, at vi arbejder for et læringsmiljø, der giver dig de bedste rammer for at kunne udvikle dit talent. Vores undervisningsmiljø bygger på demokrati, ligeværd og mulighed for at udfolde sig frit.

Spørgsmål til 10. klasse?

Troels Rendbæk Jacobsen

Aktiviteter på erhvervsuddannelserne
TIL TOPPEN