Kurser og efteruddannelse

image description To the next section

Kurser og efteruddannelse

Ledig eller i arbejde? På TEC kan du blive opkvalificeret og videreuddanne dig inden for mange fagområder. Vi tilbyder kurser og efteruddannelse inden for:

 • AMU
 • 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige
 • Skræddersyede kurser for virksomheder
 • Individuel Kompetencevurdering
 • Den praktiske lederuddannelse
 • Praktikafprøvning for voksne

Garantikurser

Et garantikursus er et kursus der gennemføres, selvom der kun er få tilmeldte. De er markeret med G i kursusoversigten.

To the next section

Priser og godtgørelse

Priser

Deltagerbetalingen afhænger af, hvilken AMU-uddannelse du bliver tilmeldt, om du er i arbejde eller ledig, samt hvilken uddannelsesbaggrund du har.

Faglært

Hvis du har en uddannelse på maksimalt faglært niveau er prisen:

 • 110 kr./dag eller 550 kr./uge. Gælder størstedelen af AMU-kurser
 • 184 kr./dag eller 920 kr./uge. Gælder kurser inden for fx organisation, medarbejderudvikling samt visse edb- og it-uddannelser
 • Der er ingen deltagerbetaling i forbindelse med Individuel kompetenceafklaring.

Se i øvrigt prisinformationer under hvert enkelt kursus i kursusoversigten.

Videregående uddannelse

Hvis du har en videregående uddannelse, er der fuld deltagerbetaling (kontakt kursusadministrationen for yderligere oplysninger).

Ledig

Hvis du er ledig, er der ingen deltagerbetaling (kontakt kursusadministrationen for yderligere oplysninger).

Betaling

Skolen sender faktura for betaling og indkaldelsesbrev senest 10 dage før kursusstart. Deltagerbetaling skal være indbetalt inden kursusstart og refunderes ikke ved for sen framelding/udeblivelse.

Aflysning af kurser

I tilfælde af at TEC aflyser et helt hold på første kursusdag, er virksomheden berettiget til VEU-godtgørelse for første kursusdag. Herudover kan TEC ikke give erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, lokaludgift etc.

Gebyr ved framelding og udeblivelse

Ved framelding mindre end én uge før kursusstart opkræver skolen et gebyr på 1.500 kr. pr. person, jf. gældende regler. Dette gælder både for AMU- og IDV-kurser. Ved udeblivelse opkræver skolen et gebyr på 2.500 kr. for kurser op til 37 timer eller 3.500 kr. for kurser af længere varighed, jf. gældende regler.

Godtgørelse

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i AMU-kurser.

Befordring

Hvis du har mere end 24 km tur/retur til din uddannelse, kan du få hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan ikke få tilskud, hvis undervisningen foregår på din arbejdsplads.

Sådan søger du om godtgørelse

Du kan søge fra første kursusdag ved at logge ind på efteruddannelse.dk med din personlige/firmaets Nem-ID eller Digitale Signatur. Ansøgningsfristen er 4 uger efter sidste kursusdag. Du kan læse mere om VEU-godtgørelse og befordring her

Kost og logi

Kan du dokumentere, at du har mere end 120 km tur/retur mellem bopæl og skole, har du mulighed for at få et tilskud på op til 500,- kr. pr. overnatning. Hvis du er ledig, skal du søge hos dit Jobcenter. Søg om tilskud til kost og logi. Vær opmærksom på, at det er overnatningen, der udløser retten til tilskud. Hvis du har en videregående uddannelse, kan du kun få VEU-godtgørelse, tilskud til befordring og tilskud til kost og logi, hvis du ikke har anvendt denne mulighed inden for de sidste fem år.

Kompetencefondsmidler

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efteruddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om uddannelsesfonde. Find din kompetencefond, se hvordan du søger midler, og find links til ansøgningsblanketter her.

To the next section

Adgangsbetingelser

Deltagerforudsætninger 

Du skal opfylde visse adgangskrav for at få adgang til vores kurser.

 • Du kan som hovedregel deltage på en AMU-uddannelse, hvis du har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Bor du ikke i Danmark, skal du udfylde en erklæring, som findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside.
 • Der kan være særlige adgangskrav på visse uddannelser, fx certifikatkurser.
 • Dine danskkundskaber skal være så gode, at du kan følge undervisningen på dansk. Der kan derudover være særlige adgangskrav på visse uddannelser (fx certifikatkurser) 

Kontanthjælpsmodtager

Du kan kun deltage i en AMU-uddannelse efter aftale med dit jobcenter.

Sygemeldt

Sygemeldte kan ikke deltage i en AMU-uddannelse.

Ledig

Se 6 ugers jobrettet uddannelse

Skal vi booke firmaets kurser?

TEC tilmelder gerne virksomhedernes medarbejdere på www.efteruddannelse.dk imod et mindre gebyr. Alt din virksomhed skal gøre, er at indgå en samarbejdsaftale gennem TECs virksomhedskonsulenter. Vil du høre mere om samarbejdsaftaler, så kontakt en af vores konsulenter

Gebyr for håndtering af tilmelding

 • Tilmelding inkl. evt. framelding/flytning/bytning: 86,25 kr. + moms pr. CPR-nummer.
 • Tilmelding inkl. VEU-ansøgning på virksomhedens vegne via fuldmagt: 172,40 kr. + moms pr. CPR-nummer.

Vær opmærksom på, at virksomheden skal tildele TEC en fuldmagt, før vi kan administrere firmaets kursustilmeldinger. Fuldmagten opretter du på www.virk.dk hvor du tildeler den til TEC.

To the next section

For ledige

Way2Go - Erhvervsintroduktion

Er du ledig og over 30 år, og har du brug for at finde ud af, hvordan du kan bruge din uddannelses- og erhvervserfaring inden for nye jobområder til at blive faglært eller skabe bedre muligheder for job? Så er Way2Go måske noget for dig? 
På Way2Go har vi et bredt netværk af uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som vi bringer i spil, så du kan udforme en realistisk job- eller uddannelsesplan, der kan styrke dine muligheder for at påbegynde en efteruddannelse eller erhvervsskolernes voksenuddannelse (EUV).

Erhvervsafklaring – 1 uge
Forløbet er en basisafklaring, hvor du i løbet af en uge får kombination af faglige oplæg om muligheder inden for uddannelse og beskæftigelse, individuelle samtaler og selvstændig indhentning af viden om muligheder og egen situation. Når forløbet slutter, kan vi pege på, om du har behov for yderligere afklaring af erhvervsintroducerende karakter.

Erhvervsintroduktion – 4 uger
På forløbet vil du blive kompetenceafklaret fagligt, socialt og personligt som introduktion til konkrete uddannelses- og beskæftigelsesområder. Vi arbejder dynamisk og målretter løbende dit forløb. Coaching, uddannelses- og virksomhedsbesøg, gruppevejledning og realkompetencevurdering (RKV) bliver kombineret og tilpasset dine behov. Vi vejleder specifikt mod efteruddannelse eller erhvervsskolernes voksenuddannelse (EUV).

Way2Go har også forløb for 18-29 årige, der endnu ikke har valgt uddannelse. Læs mere her

Kontakt

Ulla-Birgitte Nies Way2Go
Faglig pædagogisk leder
Ulla-Birgitte Nies
Telefon 2545 3147, un@tec.dk

Anette Vestergaard Kristensen Way2Go
Uddannelsesvejleder og koordinator
Anette Vestergaard Kristensen 
Telefon 2545 3687, avk@tec.dk

Charlotte Johansen Way2Go
Uddannelsesvejleder og koordinator
Charlotte Johansen
Telefon 2545 3456, cjo@tec.dk

To the next section

6 ugers jobrettet uddannelse

Som ledig har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, som kan forberede dig til dit næste job. Du skal altid henvende dig i din a-kasse eller dit jobcenter, før du planlægger og søger efteruddannelse. Kontakt dit jobcenter eller kursusadministrationen (link til Kontakt-sektionen på denne side), hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Sådan tilmelder du dig

 • Hvis du søger jobrettet uddannelse, beder du om en samtale i jobcentret, som kan vejlede dig. Du finder som udgangspunkt selv kurset eller uddannelsesforløbet og aftaler det nærmere forløb med kursusadministrationen.
 • Kursusadministrationen sender en udfyldt og underskrevet blanket AR237 og reserverer plads/pladser på dit uddannelsesforløb i 14 dage. Blanketten skal underskrives af dig og afleveres til din A-kasse
 • Din A-kasse skal godkende kurset eller forløbet, inden du starter. A-kassen kan godkende din ansøgning om jobrettet uddannelse, når du har fået vejledning af jobcentret.

Hvis det forløb, der kan skaffe dig jobmuligheder, overskrider en varighed på 6 uger, kan jobcenteret evt. tilbyde dig den resterende del af forløbet efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forhør dig om mulighederne på dit jobcenter.

Adgangsbetingelser

Fra 1. januar 2015 trådte en ny ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse i kraft. 6 ugers jobrettet uddannelse erstatter den tidligere mulighed for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Med retten til 6 ugers jobrettet uddannelse kan den ledige dagpengemodtager deltage i ét jobrettet uddannelsesforløb alternativt et eller flere kurser fra samme uddannelsesforløb, som fremgår af positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse. Se positivlisten.

Du har ret til 6 ugers jobrettet kursus, hvis du:

 • Er ledig og ufaglært
 • Er ledig og faglært
 • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse
 • Ledig over 25 år
 • Du skal gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.

Ledig under 25 år
Du skal gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

To the next section
To the next section

Den Praktiske Lederuddannelse

Den Praktiske Lederuddannelse er for håndværksbaserede virksomheder med højt teknisk, fagligt niveau. Uddannelsen giver dig kompetencer inden for ledelse, som kan hjælpe din virksomheden med at udnytte sit potentiale.

Lederuddannelsen er grundstenen i økonomisk succes

Professionel ledelse er en afgørende forudsætning for at drive virksomhed med økonomisk succes og grundlaget for at sikre høj håndværksmæssig kvalitet. Derfor har vi på TEC i mange år uddannet ledere til håndværksfagene og i de sidste år især inden for installatørområdet.

Det tilbud ønsker vi nu at udbrede til en større kreds ved at udbyde en overbygningsuddannelse på alle håndværksfag under navnet Den Praktiske Lederuddannelse. Navnet erstatter det hidtidige navn Mesteruddannelsen.

Den Praktiske Lederuddannelse er en modulopbygget deltidsuddannelse, og den indeholder alt det, en leder i en moderne virksomhed inden for service, håndværk og industri skal kunne for at varetage ledelsesopgaver professionelt.

Se mere på www.lederuddannelse.tec.dk

To the next section

Individuel kompetenceafklaring

Den individuelle kompetencevurdering er gratis og tager fra 1 til 5 dage. Under forløbet bliver du/din medarbejders kompetencer afklaret, og vi vurderer, hvad der skal til for at du/din medarbejder år anderkendt kompetencerne formelt. Vurderingen bliver holdt op imod en konkret uddannelse (fx klejnsmed, it-supporter eller lagermedarbejder).

Med en IKV, kan du som medarbejder/Ledig:

 • Udvikle dine kompetencer
 • Få papir på det du kan i forvejen
 • Styrke dine muligheder på arbejdsmarkedet

Med en IKV til medarbejderne, kan du som arbejdsgiver:

 • Spare tid på efteruddannelse
 • Få styrket konkurrenceevnen
 • Fastholde medarbejderne og styrke deres kompetencer

Vil du vide mere?

Er du arbejdsgiver, så kontakt vores virksomhedskonsulenter. Du kan også læse mere her

Sådan kommer du i gang

IKV består af følgende faser:

 1. Du eller din arbejdsgiver kontakter en virksomhedskonsulent på TEC
 2. I aftaler møde på skolen eller ude i virksomheden
 3. Du og din arbejdsgiver udfylder forskellige skemaer på papir eller digitalt
 4. I nogle tilfælde er der behov for praktisk afprøvning af dine/medarbejderens færdigheder i et værksted, en test eller lignende. Afprøvning og test bliver udført af fagperson på TEC, og det foregår på skolen.
 5. Du/medarbejderen får til sidst en tilbagemelding om, hvordan vedkommende står i forhold til den uddannelse, han/hun er blevet vurderet udfra. Denne vurdering resulterer i en uddannelsesplan.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du eller din medarbejder udover IKV’en også skal opkvalificeres fra ufaglært til faglært, så kontakt TECs vejledere på telefon telefon 3817 7000 og hør mere om jeres muligheder. Du kan læse mere om erhvervsuddannelse for voksne (EUV) her

Når du bliver tilmeldt en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), får du/medarbejderen foretaget en realkompetencevurdering. Har du/medarbejderen en IKV, vil den kunne indgå i realkompetencevurderingen, men den kan dog ikke erstatte den.

To the next section

Kontakt

Kursusadministration

Du er altid velkommen til at ringe direkte til kursusadministrationen (se neden for) eller kontakte os på amukursus@tec.dk.

Automatik og proces

Profibus-kurser

Telefon 3817 7057

Data, netværk, el- og stærkstrøm, Den Praktiske

lederuddannelse og bløde kurser

Telefon 3817 7213

Lager og flyteknik

Telefon 3817 7019

Maler, vvs, smede- og sikringskurser

Telefon 3817 7338

Service, transport, mekanik og auto

Telefon 3817 7021

Virksomhedskonsulenter

Har din virksomhed brug for at tale med en konsulent om medarbejdernes efteruddannelsesbehov? Eller har du som ledig eller konsulent på et jobcenter eller i en A-kasse brug for at tale med en af vores konsulenter om jobpakker eller anden uddannelses til ledige? Så kontakt en af TECs virksomhedskonsulenter.

Mekanik, tranport og aviation

Tom Christoffersen

Telefon 2545 3074, tch@tec.dk

Bygnings- og brugerservice, Rengøringsservice

René Dyrby Carlson

Telefon 2545 3283, rdc@tec.dk

El, automation og data

Runa von Huth

Telefon 2545 3754, rvh@tec.dk

Bygge og anlæg, Produktion, Leder- og medarbejderudvikling, samt Jobcentre og A-kasser.

Philip Jensen

Telefon 2545 3042, phj@tec.dk

To the next section
Accepter cookies

Vi bruger cookies til at analysere, hvordan sitet bliver brugt. Læs vores privatlivspolitik